7,92x57 - Løspatron - -

./ammo/792x57/patroner/Patron-792x57-RA-Trepropp-Gronn-1950-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Endre Wingereid - 7,92x57 mm løspatron ladet i 1950 med grønne trepropper produsert under andre verdenskrig.Modell og produksjon

Kaliber............................. 7,92x57
Type................................ Løspatron
Modell.............................. -
Produsent........................ Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Produsentland.................. Norge
ProduksjonsĂĄr.................. 1950


Tekniske Data

Kulediameter.................... 8,2 mm
Kuletype.......................... Trekule (grønnmalt)
Kulekjerne materiale......... Ingen
Hylsemateriale................. Messing
Hylselengde...................... 57,0 mm
Bunndiameter................... 11,9 mm
Tennhettering................... Ingen


Beskrivelse

Oberfeuerwerker Schmelz ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker skriver i et brev datert 14. desember 1940 at fabrikken har laborert 192 000 7,92 mm løspatroner med «lette» grønne trepropper istedenfor de korrekte hvite. Grønne trepropper skulle brukes som ytre skilletegn på 7,92 mm Platzpatronen 40 norw. Laboreringen ble stanset og beordret demontering av de 192 000 patronene som allerede var ferdig.

I «Munitionsvorschrift für Norwegen erbeutete Waffen» utarbeidet av Feldzeugstab Oslo i tidsrommet november 1940 til februar 1941, står det at løspatron M/29 i kaliber 7,92x57 benevnes «Pl. patr. 40». Patronen skal ha «weisses Holzgeschoss». Dokumentet har imidlertid også et vedlegg 4 der patronen har fått merke «grün». I et annet vedlegg 4 i samme hefte står det «19. Platzpatronen «lette» wie Abb. 16, jedoch weisses Holzgeschoss».

Det finnes også en tysk tavle ved Forsvarsmuseet som har en 7,92x57 mm patron som er merket med tekst «7,92 mm Pl.-Patr. 40 norw (neu) grünes Holzgeschoss f. deutsche Waffen». Patronen har imidlertid ikke grønnmalt trepropp.

Patroner med grønn trepropp er kun kjent med hylser fra etter andre verdenskrig.


Kilder
  • SARA Bulletin, Vidar Andresen, No 127 August 2016, side: 3-5
  • Norske mitraljøser og maskingeværer, Tom Flatby og Folke Myrvang, ISBN 978-82-303-1122-6, side: 307
  • Cartridge Cases, Per Arne Andersen, Vidar Andresen, Trond Strømstad

Flere bilder

./ammo/792x57/patroner/Patron-792x57-RA-Trepropp-Gronn-1950-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Endre Wingereid