6,5x55 - Skarp - D-kule

./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1948-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - 6,5x55 med D-kule fra Raufoss Ammunisjonsfabrikker produsert i 1948.Modell og produksjon

Kaliber............................. 6,5x55
Type................................ Skarp
Modell.............................. D-kule
Produsent........................ Raufoss Ammunisjonsfabrikk
Produsentland.................. Norge
Produksjonsår.................. 1946-19xx
Id................................... SAA1445


Tekniske Data

Patronlengde.................... 79,3 mm
Patronvekt....................... 21,8 gram
Kulediameter.................... 6,7 mm
Kulelengde....................... 32,6 mm
Kulevekt.......................... 9,0 gram
Kuletype.......................... Helmantel
Kulemantel materiale........ Kobberbelagt messing
Kulekjerne materiale......... Bly
Kruttype.......................... Røyksvakt
Kruttvekt......................... ca 2,29 gram
Tennmekanisme............... Berdan
Tennhettediameter........... 5,05 mm
Hylsemateriale................. Messing
Hylselengde...................... 54,8 mm
Bunndiameter................... 12,1 mm
Hylsebase........................ Rimmed
Tennhettering................... Ingen


Beskrivelse

Spissprosjektilkommisjonen av 1910 anbefalte i 1923 en patron med 9-grams D-prosjektil og med ballistitt som drivladning. Denne ble approbert i 1925.

Patronen ble produsert i mange år av flere produsenter og det er variasjoner i bunnmerking, hylser, kuler og kruttmengde.

Hylsene til patronene på denne siden er veldig lette i forhold til førkrigshylsene og veier bare ca 10,59 gram som medførte at patronvekten kom ned i 21,8 gram. Kulevekten er 9,0 gram.


Kilder
  • Cartridge Cases, Per Arne Andersen, Vidar Andresen, Trond Strømstad, side: 136

Flere bilder

./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1948-2.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Patronene inneholder ca 2,29 gram krutt.

./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1946-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Bunnmerke med delestreker.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

- R.A.- 1946


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1947-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Bunnmerke uten delestreker.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

R.A. 1947 R.A. 1948


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1949-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Bunnmerke med delestreker.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

- R.A.- 1949