12/65, 16/65 - Haglpatron - Raufoss Rød

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-12-65-Nr4-10mm-culot-1.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - Raufoss Rød i kaliber 12/65 i skillingbrettet papphylse med hagl nr 4.Modell og produksjon

Kaliber............................. 12/65, 16/65
Type................................ Haglpatron
Modell.............................. Raufoss Rød
Produsent........................ Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Produsentland.................. Norge
Produksjonsår.................. 1926-


Tekniske Data

Patronlengde.................... 65 mm
Haglstørrelse.................... 1, 4
Kuletype.......................... Hagl
Kulekjerne materiale......... Bly
Hylsemateriale................. Papp
Hylselengde...................... 65 mm
Lukking........................... Skillingbrett


Beskrivelse

Etter oppstarten av produksjonen av haglpatroner med papphylser gikk Raufoss Ammunisjonsfabrikker ganske raskt over til å bruke R.W.S. hylser av samme type som man finner på Nitedals Engene. Raufoss sine var imidlertid røde. Patronen hadde mellomhøy culot, ca 10mm og så lik ut fra den kom rundt 1926-1927 fram til andre verdenskrig. De eldste har Patronfabrik skilling selv om det står RA på hylsa.

Patroner som ikke gikk gjennom kvalitetskontrollen ble stemplet "SEKUNDA" på førkrigspatronene for å unngå reklamasjon. Patronene ble deretter solgt som billig treningsammunisjon.


Kilder
  • Norske Haglpatroner Del 9, Jon Steinsnes, Våpenjournalen Nr 2 - 1991, side: 44-45

Flere bilder

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-12-65-Nr4-10mm-culot-2.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-12-65-Nr4-10mm-culot-3.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-10mm-culot-1.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - Raufoss Rød i kaliber 16/65 i skillingbrettet papphylse med hagl nr 2.

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-10mm-culot-2.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-10mm-culot-3.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - De eldste har Patronfabrik skilling selv om det står RA på hylsa.

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-10mm-culot-4.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-Sekunda-1.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - Raufoss Rød i kaliber 12/65 i skillingbrettet papphylse med hagl nr 1. Patronen er merket "SEKUNDA".

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-Sekunda-2.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-16-65-Nr2-Sekunda-3.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen

./ammo/hagle/patroner/Patron-Hagle-Raufoss-Rod-Lys-12-65-Nr1-10mm-culot-Sekunda-3.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - Her vises et eksempel på materialfeil i tennhetten. Den ytterste delen er borte og man ser en tydelig bruddflate rundt den innerste hetten. Historien om disse hettene er at man brukte for mye jern i messingen, som medførte at det ble spenninger i metallet og den sprakk eller delte seg som vist her. Tilsvarende sees ofte på de samtidige Engenepatronene. En del patroner fra denne tiden har også en lakkflekk over tennhetten trolig for å motvirke dette.

./ammo/hagle/dokumenter/Dokument-Hagle-Raufoss-1932.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Reklamehefte fra 1932 utgitt av Raufoss Ammunisjonsfabrikker.