12x42R - Skarp - M/1867

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x42R-blykule-1.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - 12x42RModell og produksjon

Kaliber............................. 12x42R
Type................................ Skarp
Modell.............................. M/1867
Produsent........................ Hovedarsenalet, Akershus (hylser og kuler) og Hoved√łen (laborering)
Produsentland.................. Norge
Produksjonsår.................. 1867-1871
Etterf√łlgende modell.......... 12x44R


Tekniske Data

Patronlengde.................... 54 mm
Kulediameter.................... 12 mm
Kulevekt.......................... 5,85 kvintiner gram
Kuletype.......................... Blykule
Kulekjerne materiale......... Bly
Kruttype.......................... Svartkrutt
Kruttvekt......................... 1 kvintin (ca 4 gram)
Tennmekanisme............... Randtenning
Hylsemateriale................. Kobber (94% kobber og 6 % sink)
Hylselengde...................... 42 mm
Bunndiameter................... 16 mm


Beskrivelse

Den Norsk-Svenske unionen medf√łrte at man bestemte seg for at det skulle v√¶re lik ammunisjon i v√•pen benyttet av de milit√¶re styrkene. Utfordringen var at man m√•tte finne en patron som b√•de kunne brukes i de gamle gev√¶rene samtidig som den skulle fungere godt i nye gev√¶rmodeller. Sverige hadde rundt 30 000 og Norge rundt 12 000 gev√¶rer som var aktuelle for ombygging til den nye patronen.

Geværkommisjonen kom fram til at det ville skape minst ulemper dersom kaliberet på det nye Remingtongeværet ble satt til 3,88 norske linjer (4,1 svenske linjer) som tilsvarer 12,17mm. Kulediameteren skulle være 4,021 norske linjer (12,615mm).

Approbasjon av kaliber og patronkammer kom gjennom kongelig resolusjon 10. mai 1867. Approbasjon av kulevekt og kruttladning skjedde 28. desember 1867. Den endelige approbasjonen av hele patronen kom ikke f√łr 19. mai 1869.

Blykulen var konstruert av Oberstl√łytnant Jens Landmark, og ble omtalt som Landmarks lille kugle. Kulen var hul i bakenden, og hadde tre riller for sm√łring. Sm√łrerillene inneholdt en blanding av talg og voks. Kulen var i rent bly og ble st√łpt slik at de fikk en vekt p√• 5,85 kvintiner.

Kruttvekten var 1 kvintin (ca 4 gram).

Den randtente hylsen var fremstilt av en legering av 94% kobber og 6% sink. Hylselengden var 13,3 decimale linjer (ca 42mm). Patronbunnens utvendige mål var 5,11 decimale linjer (ca 16 mm).

Patronens totallengde var 17,18 decimale linjer (ca 54mm) og totalvekten var ca 2,3 lodd.

Prosjektiler og kobberhylser ble fremstilt ved Hovedarsenalets verksted p√• Akershus. Det ble brukt maskiner kj√łpt inn fra Amerika. Laboreringen ble gjennomf√łrt p√• Hovedarsenalets Laboratorium p√• Hoved√łen i Oslofjorden. Den daglige produksjonen l√• etter hvert p√• rundt 5000 patroner.

Det begynte tidlig √• komme inn klager p√• denne patronen. Det viste seg at den gav blyavsetninger i Lundsgev√¶rene. Disse hadde f√łrt til tilfeller av pipespregninger. Dette medf√łrte at man i desember 1869 satte gev√¶rkommisjonen i gang med fors√łk for √• finne et bedre prosjektil.


Kilder
  • Norske Milit√¶rgev√¶rer etter 1867 , Karl Egil Hanevik , ISBN 82-993143-1-3 , side: 10-11 og 19-20

Flere bilder

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12mm-varianter-blykule.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Fra venstre vises norsk 12x44R, 2 patroner norsk 12x42R, svensk 12x42R.

./ammo/12x44R/patroner/12x44R-tegning.jpg
Foto: - - - - Tegning av 12x42R med mål og vekter.


Brukt i våpen

M/1867 Remington - Hæren

M/1867 Remington - Sivile