10,15x61R - Skarp - M/1893

./ammo/1015x61R/esker/Eske-1015x61R-10skudd-graapapir-mitraljose-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild AntonsenModell og produksjon

Kaliber............................. 10,15x61R
Type................................ Skarp
Modell.............................. M/1893
Produsent........................ Rødfoss Patronfabrikk
Produsentland.................. Norge
ProduksjonsĂĄr.................. 1900
Id................................... SAA7000


Tekniske Data

Utgangshastighet.............. Ved 25m: 490-510 m/s
Patronlengde.................... 78 mm
Kulediameter.................... 10,40 mm
Kulevekt.......................... 21,85 gram
Kuletype.......................... Helmantel
Kulemantel materiale........ Forniklet StĂĄl
Kulekjerne materiale......... Bly
Tennmekanisme............... Fast ambolt
Hylsemateriale................. Messing
Hylselengde...................... 61 mm
Bunndiameter................... 15,7 mm
Antall i forpakning............. 10


Beskrivelse

I 1892 og begynnelsen av 1893 ble det foretatt skyteforsøk med stålmantlet prosjektil. 14. mars 1893 sendte Generalfelttøymesteren Armekommandoens forslag til approbasjon. Forslaget inneholdt tegning av patronkammeret, patronhylse, prosjektil og patron til 10,15 mm Jarmann.

Kruttet skulle være ballistitt med en ladning som gav en hastighet på 490-510 m/s på 25 m ved temperatur mellom 10 og 20 grader.

Forsvarsdepartementet approberte forslaget 22. april 1893. 24. april ble Felttøymesterekspedisjonen anmodet om å treffe forføyninger for at produksjonen skulle omstilles til den nye patronen.

Kruttet som ble brukt var ballistitt fra Engene nr. 167 med kornstørrelse 0,25 x 1,6 x 1,6 mm. Ladningen var 2,62 gram. Prosjektilets vekt var 21,85 gram. Kulediameteren var 10,4 mm.

Kulen hadde blykjerne med forniklet stĂĄlmantel. Mantelens tykkelse var 0,5mm. Hylsen veide 13,4 gram og hadde fast ambolt. Hettens diameter var 5,05 mm.

Patronens totale lengde var 78 mm og veide 39 gram.

Forpakning merket "10 stk 10,15m/m skarpe mitraljøsepatr Rødfoss 1900."


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867 , Karl Egil Hanevik , ISBN 82-993143-1-3 , side: 56-57
  • Cartridge Cases , Per Arne Andersen, Vidar Andresen, Trond Strømstad , side: 314
  • Særtrykk av Hærmuseets ĂĄrbok 1971-1972, Ingeniør Jarmanns 10.15 mm repetergevær M/1884 , Kapt Ole Nielsen , side: 40-41

Brukt i vĂĄpen

M/1884 Jarmann - Hæren

M/1884 Jarmann - Marinen

M/1884 Jarmann - Sivil

M/1887 Jarmann - Hæren