Innrapporterte serienummer og merkinger for Kongsberg Rolling Block geværer:


År Serienummer Ringmerket Patrontype Antall ktr merker på pipe Bilder Annet
1871 6307 Ja ? ? Ja -
1871 6991 Ja Sentertent 1 Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
-
1871 7021 Ja Sentertent 1 Nei -
1871 7280 Ja Sentertent 1 Nei -
1871 7340 Ja Sentertent 1 Ja Bygget om til hagle med original pipe.
1871 7370 Ja ? 3 Nei FMU.037004
1871 7485 Ja Sentertent 1 Nei -
1871 7491 Ja Randtent 1 Ja -
1871 7791 Ja Sentertent 1 Nei -
1872 12644 Nei Sentertent 1 Nei -
1873 14160 Nei Randtent 1 Nei -
1873 14730 Nei Randtent ? Nei -
1873 14877 Nei Randtent 1 Ja -
1873 15776 Ja ? 1 Nei -
1874 19401 Ja Randtent 3 Nei -
1874 19500 Ja ? ? Nei -
1874 19548 Ja ? ? Nei -
1875 23368 Nei Sentertent 1 Nei -
1875 23858 Ja Randtent 2 Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5
Løpet er kortet ned.
1875 24964 Ja Sentertent 1 Ja -
1875 25409 Ja Sentertent 2 Nei -
1876 27320 Nei ? ? Ja -
1876 27790 Ja ? ? Ja -
1876 28131 Nei Sentertent ? Ja Boret opp til hagle
1876 28928 Ja ? ? Ja -
1876 28974 Ja Randtent 2 Nei -
1876 29167 Ja Randtent 1 Ja -
1876 29440 Ja Sentertent 1 Nei -
1876 29523 Ja ? ? Ja -
1876 29527 Ja ? ? Ja -
1876 29627 Ja ? ? Nei -
1876 30159 Nei Sentertent 3 Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Boret opp til hagle kaliber 24.
1876 32052 Nei Sentertent 3 Ja -
1877 32112 Nei Sentertent 1 Ja -
1877 32751 Nei Randtent 3 Nei -
1877 33722 Nei Sentertent 3 Nei -
1878 38155 Nei Sentertent 2 Ja -
1878 40718 Nei Sentertent - Ja Sivilt ombygd til 8x58RD
1878 56786 ? ? ? Nei Feilslått. Skal være 36786.
1879 41282 Nei Randtent 1 Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5
-
1879 43114 Nei Sentertent 1 Ja -
1879 43215 Nei Sentertent 1 Ja -
1879 44348 Nei Randtent 1 Nei -
1880 46369 Nei ? 3 Ja -
1880 47980 Nei Randtent 1 Nei -
1881 50152 Nei Randtent 2 Ja -
1882 52004 Nei Randtent 3 Nei -
1882 52037 Nei Sentertent 2 Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
-