Originale verktøy og deler fra Kongsberg Våpenfabrikk

Disse verktøyene og delene kommer fra produksjonen av salongeværer og slaktepistol ved Kongsberg Våpenfabrikk. Når produksjonen ble avsluttet ble gjenværende deler og verktøy solgt. KVF har gleden av å kunne tilby noen av disse for salg. Send mail om det er noe du lurer på eller om du ønsker å bestille noen av delene. Også andre deler dukker opp innimellom.

Verktøy:
  • Fres fra produksjonen av salongevær deler ved Kongsberg Våpenfabrikk. Fresen er merket med tekst som identifiserer del og operasjonsnummer i produksjonen av den aktuelle delen. Kr 50.-
  • Fres fra produksjonen av salongevær deler ved Kongsberg Våpenfabrikk. Fresen er umerket. Kr 30.-
Deler for Krag-Jørgensen

Disse delene er for Krag-Jørgensen M/1894 om ikke annet er angitt. Oppgitt delenummer er iht KV katalog fra 1923.

Delenr: 1 Avtrekker50,-
Delenr: 1a Avtrekker, M/1930UTSOLGT
Delenr: 2 Avtrekkerfjær20,-
Delenr: 3 Avtrekkerhake30,-
Delenr: 4 Avtrekkerstift20,-
Delenr: 5 Avtrekker, sammensatt100,-
Delenr: 6 Bånd, øvre50,-
Delenr: 7 Bånd, nedre50,-
Delenr: 8 Båndfjær, øvre50,-
Delenr: 9 Båndfjær, nedre50,-
Delenr: 13 Magasindeksel 50,-
Delenr: 13a Magasindeksel for 8mm patronUTSOLGT
Delenr: 14 Ekstraktor uten hjelpefjær50,-
Delenr: 109 Ekstraktor uten hjelpefjær, M/1912100,-
Delenr: 15 Ekstraktor, hjelpefjær100,-
Delenr: 110 Ekstraktor, hjelpefjær, M/1912100,-
Delenr: 16 Ekstraktorskrue30,-
Delenr: 17 Hane50,-
Delenr: 19 Hane m/ bolt70,-
Delenr: 25 Rekylkappe komplett100,-
Delenr: 26 Kappe M/1930UTSOLGT
Delenr: 27 Kappeskrue20,-
Delenr: 30 Koblingsøye50,-
Delenr: 32 Kornskrue50,-
Delenr: 34 Kryss-skrue20,-
Delenr: 35 Magasinavstenger30,-
Delenr: 39a Magasinbolt30,-
Delenr: 39b Magasinfjær150,-
Delenr: 40 Magasinlokk50,-
Delenr: 42 Overtre-beslag50,-
Delenr: 51 Remhempe kolbe30,-
Delenr: 52 Remhempe skrue20,-
Delenr: 53 Rørstrykke50,-
Delenr: 56 Sikteklaff20,-
Delenr: 56a Sikteklaff for M/1912100,-
Delenr: 58 Sikteklaff fjær50,-
Delenr: 59 Sikteklaff skrue20,-
Delenr: 60 Sikteskyver30,-
Delenr: 61 Sikteskyver stopper20,-
Delenr: 62 Sikteskyver fjær10,-
Delenr: 63 Siktestol50,-
Delenr: 63a Siktestol, M/1895, M/1897UTSOLGT
Delenr: 63b Siktestol, M/1894, B-prosjektilUTSOLGT
Delenr: 64 Siktestol skrue, foranUTSOLGT
Delenr: 65 Siktestik skrue, bakUTSOLGT
Delenr: 67 Sikringsfløy30,-
Delenr: 68 Sikringsfløy skrue20,-
Delenr: 71 Skjefteskrue20,-
Delenr: 72 Skjefteskrue blikk20,-
Delenr: 74 Slagfjær30,-
Delenr: 75 Sluttstykke, komplett400,-
Delenr: 76 Sluttstykke, bolt100,-
Delenr: 76a Sluttstykke, bolt, Sivilt merket100,-
Delenr: 76b Sluttstykke, bolt, Steyr100,-
Delenr: 76c Sluttstykke, bolt, M/1912100,-
Delenr: 83 Magasintilbringer, sammensatt100,-
Delenr: 85 Tennstempel50,-
Delenr: 86 Utkaster50,-
Delenr: 87 Utkasterstift50,-
Delenr: 88 Underbeslag50,-
Delenr: 88a Underbeslag, M/1912UTSOLGT
Delenr: 88b Underbeslag, M/1930UTSOLGT
Delenr: 89 Skrue for underbeslag20,-
Delenr: 89a Skrue for underbeslag, M/191220,-
Delenr: 103 Rembøyle for nedre bånd50,-
Delenr: 115 Klakkhylse50,-
Delenr: 115a Klakkhylse, M/1895, M/189750,-
Delenr: - Dioptersikte M/1930400,-
Delenr: - Dioptersikte M/1923UTSOLGT

Deler for M/06 Salonggevær:

Utdragerfjær50,-
Slagfjær 60,-

Deler for M/22 Salonggevær:

Hane50,-
Høne 100,-
Utdragerfjær50,-
Slagfjær 60,-
Skjefteplate 30,-
Skjefteskrue 20,-
Baksikte 50,-
Baksikteskyver 20,-
Skrue for feste av baksikte (nyprodusert) 20,-
Fremsikte 20,-
Avtrekkerbøyle 30,-
Dekkplate for siktespor i løpet 20,-

Deler for M/29 Salonggevær:

Hane 50,-
Høne 100,-
Utdragerfjær 50,-
Slagfjær 60,-
Avtrekkerbøyle 30,-
Skjefteplate 30,-
Skjefteskrue 20,-
Fremsikte 20,-
Baksikte 50,-
Baksikteskyver 20,-
Skrue for feste av baksikte (nyprodusert) 20,-
Dekkplate 20,-
Diopterfjær 20,-

Deler for M/30 Salonggevær:

Låskasseskrue 20,-
Korn UTSOLGT
Bakre rembøyle 30,-
Mutter for fremre rembøyle 20,-
Fremre rembøyle 30,-
Baksikte 50,-
Skrue for feste av baksikte (nyprodusert) UTSOLGT
Skjeftehylse for skjefteskrue 20,-
Slagbolt for sluttstykke 30,-
Hane for sluttstykke 30,-
Slagfjær for sluttstykke 30,-
Skrue for avtrekkerfjær 20,-
Avtrekker 30,-
Skrue til avtrekker 30,-
Skrue til diopterbase 20,-
Del til sluttstykke 50,-
Avtrekkerfjær 100,-
Avtrekkerbøyle 30,-
Diopterbase60,-
Utdrager UTSOLGT

Deler for M/30A Salonggevær:

Slagfjær for sluttstykke 30,-
Skrue for avtrekkerfjær 20,-
Fremsiktebase 100,-
Korn 30,-
Fremre skrue 20,-

Deler for M/51 Slaktepistol:

Sikring 50,-
Avtrekkerbøyle 30,-
Utdragerfjær 50,-
Slagfjær 60,-
Hane 50,-
Høne 100,-
Munningstrakt (nyprodusert) 250,-

Deler for M/22 Rolling Block Hagle:

Slagfjær 200,-
Skrue for slagfjær 20,-
Sluttstykke UTSOLGT
Vippearm for sluttstykke 50,-
Fjær for vippearm 30,-
Avtrekkerfjær 30,-
Festeskrue for fjær vippearm 20,-
Festeskrue for avtrekkerfjær 20,-
Utdrager kal 16, sett på 2 stk. NB! Ikke herdet. 300,-
Utdrager kal 12, sett på 2 stk. NB! Ikke herdet. 300,-
Låseskrue for utdrager, sett på 2 stk 50,-
Tenn-nål UTSOLGT
Låseskrue for tenn-nål 30,-
Kolbekappe 200,-
Kryss-skrue M6x43 20,-
M5 dekkskrue for hane- og sluttstykkebolt 50,-
Baksikte #1 for 100 cm pipe 100,-
Baksikte #1 for 90 cm pipe 100,-
Baksikte #1 for 80 cm pipe 100,-
Siktekorn 20,-

Andre deler:

Fremre rembøyle for Mauser GB 50,-
Avtrekker Mauser M98 50,-
Fremre rembøyle og rembøyleskrue Mauser M/67 70,-
Utdrager med splint og fjær for M/67 cal .22 LR 100,-
Låsestykke for MG34 - Tyskprodusert. Forskjellige merkinger tilgjengelig. 100,-


Kontakt oss