Museer


Arquebus Krigshistorisk Museum
Arquebus krigshistorisk museum tar mål av seg til å fortelle om den andre verdenskrig - dagligliv, okkupasjon, sjøfolkenes krigsseilas, hjemmefront, og frigjøringen - for regionen Nord-Rogaland og Sør-Hordaland.

Bergenhus Festningsmuseum
Bergenhus festningsmuseum ble åpnet 9. april 2006 av Gunnar Sønsteby. Omvisning, film og foredrag kan avtales for grupper og skoleklasser. Et lite bibliotek er også tilgjengelig.

Digitalt Museum
Dette er et digitalt museum som er basert på at landets museer legger ut bilder og informasjon om deres gjenstander. Forsvarsmuseet har lagt ut informasjon om mange av sine våpen.

Forsvarets Flysamling Gardermoen
Forsvarets flysamling Gardermoen holder til i et flott, nyoppført bygg sørvest for terminalen ved Oslo lufthavn. Samlingen består av mer enn 30 fly og gir et enestående innblikk i norsk militær flyving i krig og fred. Her finnes blant annet Norges første fly «Start» og uerstattelige klenodier fra annen verdenskrig. Samtlige av Luftforsvarets jetjagere fra den kalde krigen er representert i samlingen.

Forsvarsmuseet
Forsvarsmuseet har som formål å informere publikum slik at det på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt i forsvarshistoriske spørsmål og til Forsvarets rolle i dagens situasjon. Museet viser norsk forsvarshistorie fra middelalderen til årene etter den andre verdenskrig. Utstillingene gir et innblikk i Forsvarets utvikling og viser også hvordan Forsvaret, militær tenkning og krigens virkelighet har vært nært knyttet til teknologisk, økonomisk og politisk utvikling. Forsvarsmuseet har også museumsbutikk og egen kafé.

Imperial War Museum
The Imperial War Museum is unique in its coverage of conflicts, especially those involving Britain and the Commonwealth, from the First World War to the present day. It seeks to provide for, and to encourage, the study and understanding of the history of modern war and ?war-time experience?. It is proud to be regarded as one of the essential sights of London.

Lofoten Krigsminnemuseum
Velkommen til Norges største utstilling av uniformer og mindre gjenstander fra andre verdenskrig. Utstillingen gjenspeiler tidsepoken 1940-45 som inneholder mye dramatikk, fornedrelse og brutalitet. Men vi finner også uselvisk offervilje og standhaftighet. Lofoten Krigsminnemuseum er en upolitisk forening som driver med opplysnings-arbeide vedr. 2. verdenskrig knyttet opp mot det som skjedde lokalt i Lofoten og Nord-Norge. Museet ble åpnet 15.06.96.

Luftforsvarsmuseumet
Luftforsvarsmuseet har sin primære og faste utstilling av fly og luftmilitær historie integrert i Norsk luftfartsmuseums (www.luftfart.museum.no) utstilling. Museet forvalter historien om militærflygningen, fra de tidligste forsøkene til vårt moderne luftforsvar. Den militære delen av utstillingen inneholder rundt 25 fly og mange større gjenstander som luftvernkanoner, missilsystemer og flere radar- og peilesystemer.

Marinemuseumet
Verdens eldste marinemuseum bevarer, registrerer og formidler historien om Sjøforsvaret. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marinen, kanonbåtkrigen 1807?1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før, under og etter de to verdenskrigene.

Norges Hjemmefrontmuseum
Landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling og sitt arkiv/bibliotek skal museet gi publikum «et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk». Museet har besøk av et stort antall skoleklasser i løpet av året.

Norsk Bergverksmuseum
Norsk Bergverksmuseum er nasjonalmuseum for bergverksdrift. Museet som ligger i Kongsberg sentrum har tilhold i Kongsberg Sølvverks gamle smeltehytte fra 1844. Både Den Kongelige Mynts museum, Kongsberg industrimuseum (Kongsberg Våpenfabrikks museum), og Kongsberg skimuseum har tilhold i de samme lokaler.

Oscarsborg Museer
Formidler Oscarsborgs dramatiske historie 9. april 1940 og kystartilleriets historiske og tekniske utvikling. Mulighet for omvisning.

Rustkammeret
Rustkammeret er et av landets eldste museer. Begrepet rustkammer stammer fra middelalderens borger og slott og viser til rommet der blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert. I dag framstår Rustkammeret dels som et hærmuseum, dels som et hjemmefrontmuseum, med vekt på Trøndelags militære historie. I Rustkammeret står også videoinstallasjonen «Våre demokratiske krigere», som handler om soldater i internasjonale operasjoner.

South Georgia Museum
The South Georgia Museum is located in the villa at Grytviken that formerly acted as the whaling station manager's house. The museum was established by Nigel Bonner in 1991 as a whaling museum. Its scope now embraces all the main areas of island's history, including most aspects of South Georgia's human heritage and natural history.