Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse

Våpenmessen

Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse er en kombinert ustillings- og salgsmesse for gjenstander av våpenhistorisk interesse. Her kan man se på utstillinger av gamle våpen med tilbehør, samt lære om historien knyttet til disse. Det er mulighet for å ta med egne gjenstander for å få disse identifisert.

Den største delen av messen inneholder salgsbord der man kan kjøpe godbiter til egen samling.

Messen har gode parkeringsmuligheter og det er bespisning til en rimelig pris på Christian IV Cafe.

Messen arrangeres søndag 28. april 2019. Messen er åpen for publikum fra 12:00-16:00.

Her kan du lese mer om Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse:

Informasjon for besøkende

Salgsbord - For deg som vil selge!

Rapport fra messen i 2016

Rapport fra messen i 2015

Rapport fra messen i 2014

Rapport fra messen i 2012

Rapport fra messen i 2011

Lokalene

Hvordan finne messen?

Overnatting

Messeplakat


Våpenmessen