Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse 2014


På tross av et strålende sommervær hadde mer enn 400 personer tatt turen innom Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse søndag 27. april 2014. Selgere og ustillere kunne endelig sette i gang vårsesongen etter noen måneder med vinterdvale.

Messebilde 1
Selgere klare for innrykk av kjøpere.

Messen ble som vanlig arrangert i Norsk Bergverksmuseum sine lokaler i Kongsberg sentrum. Publikum fikk god valuta for sine 80 kr i inngangsbillett. Kongsberg Våpenfabrikk sine samlinger var åpne med gjenstander fra hele KV historien. I tillegg hadde museet laget en spesialutstilling om Steenstrup sin rolle i forbindelse med etableringen av Kongsberg Våpenfabrikk.

Salgsdelen av messen var helt fullbooket og for første gang måtte vi dessverre takke nei til flere selgere. Det var et bredt spekter av gjenstander for salg i form av blant annet våpen, deler, ammunisjon, militaria og faglitteratur. Det tok ikke mange minuttene før de første kjøperne måtte ut i bilene og gjemme unna sine nyanskaffelser.

Utstillingsdelen av årets messe var i sin helhet viet til 200 års jubileet til Kongsberg Våpenfabrikk. Et imponerende utvalg av sjeldne gjenstander fra KV historien ble vist fram av samlere og museet. Publikum satte stor pris på denne delen og stilte mange spørsmål om gjenstandene til utstillerne.

Fra Kongsberg Våpenfabrikk sin spede oppstart ble Kongsberg flintlåspistol M/1818 serienummer 1, samt M/1820 sabel for Ridende Jegere vist frem.

Messebilde 2
Kongsberg flintlåspistol M/1818 serienummer 1.

Videre ble det vist frem en imponerende samling av Kongsberg produserte flintlås- og perkusjonspistoler.

KV samlingen ved Norsk Bergverksmuseum , private samlere og Kongsberg Våpenhistoriske Forening hadde slått seg sammen og presentert et rikt utvalg av våpen fra originalt flintlåsgevær M/1821 fram til Lakelander. Enger, Malmberg, tapprifler, kammerladere, Lund, Landmark, Krag-Petterson, Krag, Mauser, Rolling Block, hagler og salonggeværer var representert.

Messebilde 3
Geværene i 200 års jubileumsutstillingen.

Det ble også stilt ut kammerladningsgeværer for Marinen og kammerladningskarabiner for Hæren. I tillegg ble det vist fram flintlås- og perkusjonspistoler for Hær og Marine. Blant annet inkluderte utstillingen Artilleripistolene M/1772/1855 serienummer 2 og perkusjonspistol M/1835 serienummer 1.

Messebilde 7
Marine- og Hærvåpen produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

Kongsberg Colt M/1914 sitt hundreårsjubileum ble feiret med en unik utstilling av prøvevåpnene som ledet fram til approbasjonen. Blant annet fikk vi se Landstads automatiske revolver fra 1900, børsemaker T.A. Fidjelands forsøkspistoler fram til 1913, Ole H Krags prøvepistol mod 1909, Ingeniør Harald Sunngårds pistoler, Gustav Adolph Hansens forsøkspistoler før det hele ble avsluttet med en av de 25 pistolene som ble levert fra Colt via London i 1911 i kaliber .38 automatic.

Messebilde 4
Utstillingen av forsøkspistoler før approbering av Kongsberg Colt M/1914.

Videre var det en utstilling av Colt M/1914 fra serieproduksjonen med forskjellige produksjonsår , merkinger og finnish fram til 1945. I tillegg ble det vist fram hylstere og annet tilbehør til Coltene. Utstillingen var dekorert med store plakater med konstruksjonstegninger og deleoversikter.

Messebilde 5
100 års jubileumsutstilling for Kongsberg Colt M/1914.

Messebilde 6
Utstillerne fikk diplomer samt jubileumsboken Troskap og flid - Kongsberg våpenfabrikks historie 1814-1945.

Både deltakere og arrangøren er meget fornøyd med årets messe. Vi ønsker alle velkommen tilbake igjen til neste år.

Vi takker vår sponsor, Kongsberg Gruppen, for bidraget til gjennomføringen av messen.


KVF logo Kongsberg Gruppen er sponsor for messen. KVF logo