Kontakt Oss


Kongsberg Våpenhistoriske Forening (KVF)

Organisasjonsnummer: 994 786 644

Mail: info@kvf.no


Vi foretar desverre ikke verdivurdering av gjenstander da dette er subjektivt, og varierer mye etter hvem man kontakter, hvor og hvordan man selger gjenstanden.