Bilder av ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk


Ansatte ved KV i 1935
Ansatte ved Kongsberg Vaabenfabrikk i 1935.

bilde
Arbeidsfolk ved fabrikken

bilde
Arbeidsfolk ved fabrikken