12 mm Remington patroner med redusert ladning


I denne notisen fra 1881 omtaler Ole Krag 12 mm patroner med redusert ladning og sentertenning.

12 mm Remington