Ladekomponenter

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norsted-5000gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Jagtkrudt-100gram-FFF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Gevaerkrudt-100gram-FFF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Hvit-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Hvit-Kort-Tekst-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Hofs-Rifle-Extra-2500gram-FFFH-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Christianina-Gran-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Kristiania-Gran-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-100gram-FFF-Gran-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrutt-100gram-FFF-1.JPG
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrutt-1kg-FF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-100gram-Nr3-1.JPG
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prima-Jaktkrutt-100gram-FFF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prima-Jakt-og-Sportskrutt-500gram-FFF-1.JPG
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-1MA-rifle-jagtkrudt-Xgram-Fn-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Jagtkrudt-400gram-FFn-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-No3-400gram-No6-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-200gram-Oval-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrudt-No3-400gram-Oval-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-FRS-2500gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Sortkrudt-2500gram-Engelsk-FN-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Prima-Rifle-Jagtkrudt-2500gram-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-2500gram-Nr3-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Rifle-og-Jaktkrutt-2500gram-FFN-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-2500gram-Haglegevær-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-200gram-Georg-Frolich-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Brunt-Sportskrutt-400gram-Nr6-1.JPG
Hagle Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-NC-Haglkrutt-125gram-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Kragballistit-230gram-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Kragballistit-230gram-90grader-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Kragballistit-1kg-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Ballistit-250gram-2.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-FF-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-Christiania-F-1.jpg
Diverse Kruttflaske - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-Christiania-F-Hempe-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gunpowder-FF-ensidig-1.jpg
Diverse Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Nitedals-Gevaerkrudt-FFF-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Engene-Nobel-Ballistit-1kg-3.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-1kg-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-1.JPG
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-200gram-2.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Progressivt-Krutt-1kg-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-400gram-1955-1.jpg
6,5x55 mm Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Gevaerballistitt-500gram-RA-204-1.JPG
6,5x55 mm Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Gevaerballistitt-250gram-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-NC96-Metall-1kg-1.jpg
6,5x55 Kruttboks - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Norma-Ballistit-Metall-1kg-2.jpg
Diverse Kruttflaske - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Sundt-Frederik-F-1.jpg
12 Filtforlandninger - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Forladning-Filt-12-1.jpg
12 Pappforlandninger - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Pappforladning-12-1.jpg
Diverse Hagl - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Blyhagl-Stavanger-Tinfabrikk-1.jpg
Diverse Hagl - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Blyhagl-Den-Norske-Haglfabrikk-1.jpg
Diverse Hagl - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Blyhagl-Den-Norske-Haglfabrikk-Blikkboks-1.jpg
10,15 mm Kuler - ca 1900 Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-1015-HLarsen-Spisskuler-100kuler-1.JPG
10,15 mm Kuler - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-1015-LHHagen-Spisskuler-50kuler-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Korthold-5gram-100skudd-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-51gram-50kudd-1.JPG
6,5 mm Kuler Kortholdskule - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-Skoleammo-18gram-250kudd-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-Variant3-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-Variant1-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-D-spiss-9gram-50skudd-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-9gram-50skudd-Variant-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-10gram-Variant2-1.jpg
6,5 mm Kuler Blyspiss - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Blyspiss-10gram-Variant-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Tambak-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Norma-Helmantel-9gram-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-RANO-Helmantel-93gram-Tambak-1.jpg
6,5 Tennhetter - 19xx Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-65x55-Raufoss-3000eske-1.JPG
6,5x55 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-65x55-Raufoss-100eske-1.jpg
5,50 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Norma-Projektilfabrikk-500eske-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-200eske-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-1948-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-1948-Trykk-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000eske-1948-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - 1948 Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000eske-1948-Maskinskrevet-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-udatert-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-65mm-Trykk-1.jpg
Diverse Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-LHHagen-100eske-Brun-Christiania-1.jpg
10,15x61R Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-LHHagen-100eske-Jarmann-1.jpg
Diverse Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-LHHagen-100eske-Groenn-1.JPG
Hagle Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-Hagle-1.JPG
6,5 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000eske-65mm-Rod-1.JPG
Haglpatron Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-100eske-Haglpatron-Hvit-1.jpg
Haglpatron Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-Haglpatron-Hvit-1.jpg
Haglpatron Tennhetter - 1954 Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-500eske-Haglpatron-RA-11-54-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-1000-500-100eske-Rod-Etikett-1.jpg
6,5 mm Tennhetter - - Mer info ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Tennhetter-Raufoss-250eske-Rosa-Etikett-1.jpg