Nils Jonas Grønn, Fredrikshald

Nils Jonas Grønn ble født 25. januar 1863 i Moss. Han var handelsreisende og kjøpmann. I perioden 1888-1923 drev han egen jernvareforretning i Halden. Haglpatroner og ladekomponenter var en naturlig del av produktspekteret i datidens jernvarehandel.

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde