Nitedal

ADVARSEL: Disse sidene viser oversikt over norske haglpatroner. Mange av patronene som vises her er for lange eller er for kraftig ladet til at de kan brukes i Kongsberg produserte hagler. De aller fleste Kongsberg haglene er kammret for 65 mm patroner. Bruk aldri patroner som er lengre enn det våpenet er beregnet for. Bruk aldri annet enn blyhagl. Ikke bruk slugs, stålhagl eller andre metalllegeringer.

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1907 Haglpatron Tidlig modell 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge Frem til ca 1910 Haglpatron Salpeterkrudt, Grønn 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge Frem til ca 1910 Haglpatron Salpeterkrudt, Grønn 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1908-1920 Haglpatron Salpeterkrudt, Rød 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1908-1920 Haglpatron Salpeterkrudt, Rød 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1910-1920 Haglpatron Nitedals Brune Sportskrudt (N.B.S.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1910-1920 Haglpatron Nitedals Brune Sportskrudt (N.B.S.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1907-1917 Haglpatron Frølichs Røgfrie Graat (F.R.G.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1907-1917 Haglpatron Frølichs Røgfrie Graat (F.R.G.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Røgfrie Sportskrudt (N.R.S.) 65 - - - Hagl eller slug - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Røgfrie Sportdkrudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Røgfrie Sportskrudt (N.R.S.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Røkfrie Sportskrudt (N.R.S.) - Blågrønn 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1908-1920 Haglpatron Nitedals Røkfrie Sportskrudt (N.R.S.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1908-1920 Haglpatron Nitedals Røkfrie Sportskrudt (N.R.S.) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1918 Haglpatron Amerikansk CLIMAX hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1918 Haglpatron Amerikansk ROMAX hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1918 Haglpatron Umerket rødbrun hylse 70 eller 65 - - - Hagl - Bly - 70 eller 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Kynoch hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 19xx Haglpatron RWS hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
24/65 - Nitedals Krudtværk Norge 19xx Haglpatron Nitedals Sortkrudt (RWS hylse) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sortkrudt (Eichel hylse) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sortkrudt (Ukjent hylse) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge før 1924 Haglpatron Jagtpatroner, Sortkrudt (Christiania) - RWS 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge før 1924 Haglpatron Jagtpatroner, Sortkrudt (Christiania) - Eichel 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65, 12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1924-1945 Haglpatron Jagtpatroner, Sortkrudt (Oslo) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65, 12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1945- Haglpatron Jagtpatroner, Svartkrutt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1940-1945 Haglpatron Jagtpatroner, Svartkrutt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jaktprøvepatron 65 - - - Ingen - - - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
10/65, 12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1955 Haglpatron Jagtpatroner, Svartkrutt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Christiania) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65, 12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Oslo) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
14/65, 24/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Oslo) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65, 12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Oslo) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 16/70, 20/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Oslo) 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Utstilling 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
12/65, 16/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge fram til 1958 Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1958-1964 Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1946 Haglpatron Umerket grønn hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1946 Haglpatron Secunda 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1946 Haglpatron Sellier & Bellot hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1946 Haglpatron Umerket rød hylse 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1930-1940 Haglpatron Nitedals Special 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 16/70, 20/70 - Nitedals Krudtværk Norge frem til 1940 Haglpatron Nitedals Special 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1949-1950 Haglpatron Nitedals Spesial (Jakthund) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Lerduepatron 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (Tsjekkisk hylse) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 12/65, 16/65, 20/70, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (Tsjekkisk hylse) 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65, 12/65, 14/65, 16/70, 16/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (VIS hette) 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
10/65, 12/70, 12/65, 14/65, 16/70, 16/65, 20/70, 20/65, 24/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65, 20/70, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (Tysk hylse) 65, 70 - - - Hagl - Bly - 65, 70 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 16/70, 20/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Stjernebrett - Ja Ja
12/70, 12/65, 16/65, 20/65, 24/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Skillingbrettet - Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (Jaktprøvepatron) 65 - - - Mellomladning - Filt - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1970 årene Haglpatron Nitedals Spesial 65, 70 - - - Hagl - Bly - 65, 70 Papp - - Skillingbrett og Stjernebrett 10 Ja Ja
12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65, 20/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Papp - - Stjernebrett eller skillingbrett 10 Ja Ja
12/67.5, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge 1967-1973 Haglpatron Nitedals Spesial 67.5, 70 - - - Hagl - Bly - 67.5, 70 Plast - - Skillingbrett 10 Ja Ja
12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge 1967-1973 Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Plast - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1967-1973 Haglpatron Nitedals Spesial 65 eller 70 - - - Hagl - Bly - 65 eller 70 Plast - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/65, 16/65, 12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge 1967-1973 Haglpatron Nitedals Spesial 65, 70 - - 12/70: 35 gram, 12/65: 32 gram, 16/70: 31 gram, 16/65: 28 Hagl - Bly - 65, 70 Plast - - Skillingbrett 10 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1955-1962 Haglpatron Nitedals Blå 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett - Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1955-1962 Haglpatron Nitedals Blå 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge ca 1939 Haglpatron Nitedals Gul 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1939-? Haglpatron Nitedals Gule 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1960-1963 Haglpatron Nitedals Gul 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingsbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1960-1963 Haglpatron Nitedals Gul 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett - Ja Ja
12 - Nitedals Krudtværk Norge 1955-? Haglpatron Nitedals Øvelsespatron - - - - Hagl - Bly - - Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12, 16 - Nitedals Krudtværk Norge 1955-? Haglpatron Nitedals Øvelsespatron - - - - Hagl - Bly - - Papp - - Stjernebrett eller Skillingbrett - Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1964-? Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
12/70, 12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 70 eller 65 - - - Hagl - Bly - 70 eller 65 Papp - - Skillingbrett eller stjernebrett - Nei Ja
12/70, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 70 eller 65 - - - Hagl - Bly - 70 eller 65 Papp - - Skillingbrett eller Stjernebrett - Nei Ja
12/65, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 65 og 70 - - - Hagl - Bly - 65 og 70 Papp - - Stjernebrett - Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Jaktprøvepatron) 65 - - - Mellomladning - Filt - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1971- Haglpatron Nitedals Sport (Papp, grønn) 65 og 70 - - - Hagl - Bly - 65 og 70 Papp - - Stjernebrett - Ja Ja
12/65, 16/65, 12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Plast) 65,70 - - - Hagl - Bly - 65, 70 Plast - - Skillingbrett - Nei Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Plast) 70 eller 65 - - Kal 12/70: 33-34 gram, Kal 16/70: 29-30 Hagl - Bly - 70 eller 65 Plast - - Stjernebrett 10 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Lighter 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge 1930-tallet Haglpatron Nitedals Special 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Special 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Special 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial og Nitedals Blå 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial og Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Nei Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (Reklame) 450 - - - - - - - 450 Plast - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Gul (Reklame) ca 550 - - - - - - - ca 550 Papp - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Reklame) 600 - - - - - - - 600 Papp - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial og Sport (Reklame) - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtverk Norge - Haglpatron Leirduemerke - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtverk Norge - Haglpatron Ferdighetsmerke - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtverk Norge ca 1921 Haglpatron Engene - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtverk Norge 1926-1929 Haglpatron Engene - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtverk Norge 1931-1938 Haglpatron Nitedals - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Norge 1934 Haglpatron Reklame Nitedals leirduebaner - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Krudtværk Norge ca 1960 Haglpatron Jaktpatroner - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Nitedals Norge ca 1960 Haglpatron Folder fra Nitedals - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Norsk Sprængstofindustri A/S Norge 1960 Haglpatron Nitedals Jakttabell 1960-61 - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Norsk Sprængstofindustri A/S Norge 1962 Haglpatron Nitedals Jakttabell 1962-63 - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Norsk Sprængstofindustri A/S Norge 1963 Haglpatron Nitedals Jakttabell 1963-64 - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
Diverse - Norsk Sprængstofindustri A/S Norge 1964 Haglpatron Bli en bedre jeger - - - - - - - - - - - - - - Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Frølich Røgfrie Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp 6 - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Frølich Røgfrie Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Røkfrie Sportskrudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Røkfrie Sportskrudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeter-Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeter-Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeter-Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeter-Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeterkrudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeter-Krudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Salpeterkrudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Nitedals Sortkrudt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jagtpatroner, Sortkrudt (Oslo) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 14/65, 16/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Jaktpatroner, Svartkrutt (Oslo) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1958- Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett 25 Nei Ja
12/65, 16/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65, 16/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Ekstra 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65, 20/65, 24/65, 28/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Gule 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Gule Øvelsespatron 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Gule 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Gule 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/70, 16/70, 20/70 NSS20 Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/70, 16/70, 20/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Special 65 og 70 - - - Hagl - Bly - 65 og 70 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Papp - - Stjernebrett og Skillingbrett 25 Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial (Jaktprøvepatron) 65 - - - Mellomladning - Filt - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - - 25 Ja Ja
12/70 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Plast - - Stjernebrettet 25 Ja Ja
12/65, 16/65, 20/65, 24/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett 10 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - - Hagl - Bly - 65 Plast - - - 10 Nei Ja
12/70, 16/70 - Nitedals Krudtværk A/S Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - - Hagl - Bly - 70 Plast - - - 10 Nei Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 70 - - 12/70: 35 gram, 12/65: 32 gram, 16/70: 31 gram, 16/65: 35 Hagl - Bly - 70 Plast - - Stjernebrett 10 Nei Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Spesial 65 - - 28 Hagl - Bly - 65 Plast - - Skillingbrett 10 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1920-ca 1926 Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Kristiania) - Hare 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Hare 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Kristiania) - Hare 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1920-ca 1926 Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Kristiania) - Rype 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
20/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Kristiania) - Rype 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1920-ca 1926 Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Kristiania) - Tiur 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
16/65, 20/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Tiur 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Oslo) - Tiur 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Engene Nobel Ballistit (Kristiania) - Alkepatroner 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Tiur 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Tiur 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Hare 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - And 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
24/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - And 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Rype 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Rype 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Rype 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/70, 24/65 - Nitedals Krudtværk A/S Norge Haglpatron Engene Nobel Ballistit - Rype 65 og 70 - - - Hagl - Bly - 65 og 70 Papp - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Blå 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett 25 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Blå 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Blå 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett 10 Ja Ja
16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 70 eller 65 - - - Hagl - Bly - 70 eller 65 Papp - - Stjernebrett 25 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge Haglpatron Nitedals Sport (Plast) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Plast - - Skillingbrett 25 Nei Ja
16/65 - Nitedals Krudtværk Norge Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk? Norge Haglpatron Sortkrutt 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - - 25 Ja Ja
12/65 - Nitedals Krudtværk? Norge Haglpatron Røyksvak 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - - 25 Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1971- Haglpatron Nitedals Sport (Grønn papp) 65 og 70 - - - Hagl - Bly - 65 og 70 Papp - - Stjernebrett 25 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 25 Ja Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1964-? Haglpatron Nitedals Sport (Papp) 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett 10 Ja Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Plast) 65, 70 - - 12/70: 33-34 gram, 12/65: 32 gram, 16/70: 29-30 gram, 16/65: 28 Hagl - Bly - 70 Plast - - Stjernebrett 10 Nei Ja
12/70, 12/65, 16/70, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron Nitedals Sport (Plast) 65, 70 - - 12/70: 33-34 gram, 12/65: 32 gram, 16/70: 29-30 gram, 16/65: 28 Hagl - Bly - 65, 70 Plast - - Stjernebrett 10 Nei Ja
12/65, 16/65 - Nitedals Krudtværk Norge 1960-1963 Haglpatron Nitedals Gul 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Stjernebrett 25 Ja Ja
Ukjent - Nitedals Krudtværk Norge - Haglpatron - - - - - Hagl - Bly - - - - - - - Ja Ja