Haglepatroner levert av L.H. Hagen & CoL.H. Hagen & Co

Firmaet L.H.Hagen & Co ble etablert allerede i 1851. Før 1924 var adressen Kristiania, men firmaet hadde også en filial i Bergen rundt århundreskiftet.

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
- - - - Mer info ./ammo/hagle/annet/Annet-Hagen-Smoring-1.jpg