8x58RD

I begynnelsen av 1880 årene eksperimenterte Danmark med nye våpen og ammunisjon for å erstatte sine Remington geværer fra 1867. Resultatet var en 8mm patron med sortkruttladning og mantled prosjektil. Før århundreskiftet var det vanlig praksis blant de fleste armeer å ha egne patroner for karabinene.

Norge hadde gjennomført en rekke prøver og forsøk for å erstatte de gamle Lunds karabinene. Resultatet ble at Norge tok i bruk den danske patronen i 1888. Året etter innførte Danmark og Sverige samme hylsetypen, men med egne prosjektiler. De Kongsberg produserte Remington M/1888 og M/1891 karabinene fikk kaliber 8x58RD. De fleste norske patronene ble laget ved Hovedarsenalets Laboratorium, men etter hvert som Raufoss Patronfabrikk kom i gang ble produksjonen overflyttet dit.

Den skarpe patronen hadde ogivalt stålmantelprosjektil. Det ble også laget patroner med umalt trepropp, kork og hylser med langsgående riller. Ekserserpatroner ble laget med rødmalt trepropp og riller på hylsene.

Kilder:
  • Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 2-1985, side 33.
  • Håndvåpenammunisjon gjennom 90 år. Raufoss 1896-1986, Vidar Andresen.
Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
8x58RD Skarp Helmantel 1888- Mer info ./ammo/8x58RD/patroner/Patron-8x58RD-Hovedarsenalet-Helmantel-1.JPG
8x58RD Løspatron Trekule - Mer info ./ammo/8x58RD/patroner/Patron-8x58RD-Raufoss-Trepropp-1.JPG
8x58RD Skarp Helmantel 1888- Mer info ./ammo/8x58RD/esker/Eske-8x58RD-Helmantel-10skudd-1894-1.jpg