7,92x61 MG Tung

Etter hvert som fly ble tatt i bruk i krigføring innså man i 1920-30 årene at det var behov for en kraftigere patron enn datidens 6,5x55 mm. I Norge hadde man tatt i bruk 7,92x57 mm patronen men det viste seg at rekkevidden var for dårlig, spesielt ved bruk av sporlys. Det ble derfor utviklet en ny patron i kaliber 7,92 med en lengre hylse. Hylselengden ble øket til 61mm og patronen fikk et prosjektil som veide 14,2 gram. Patronen ble laget i fire varianter. En vanlig skarp patron med mantel av tambak eller stål, en sporlyspatron med rødmalt kulespiss, løspatroner med umalt trepropp, og ekserserpatroner med fire langsgående riller og dreid messingkule.

Patronen ble tatt i bruk i 1937 og fremstilt ved Raufoss fram til 1944. Den ble brukt helt opp i 1960 årene. Den nye patronen fikk betegnelsen ”tung” for å skille den fra den eksisterende patronen med lettere kule. Alle Colt M/29 mitraljøsene skulle bygges om, men den tyske invasjonen satte en stopper for dette. Ved krigsutbruddet oppsto det forvirring da man hadde m/29 mitraljøser i begge kaliber i felten.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 3-1985, side 46).

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
7,92x61 MG Tung SAA4495 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1937-1944 Skarp MG tung 83,85 - 8,2 14,2 Helmantel Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 60,95 Messing 11,9 Ingen N/A - Ja Ja
7,92x61 MG Tung SAA4495 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 193x-1942 Sporlys MG tung 83,9 - 8,2 11,0 Sporlys Kobbernikkelbelagt stål Bly + sporlyssats Berdan 60,95 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,92x61 MG Tung SAA4495 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1943- Sporlys MG tung 84 - 8,2 12,0 Sporlys Kobbernikkelbelagt stål Bly + sporlyssats Berdan 60,95 Messing 11,9 Ingen N/A - Ja Ja
7,92x61 MG Tung SAA4495 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge - Løspatron MG tung - - 8,2 - Trekule Tre Ingen - 60,95 Messing 11,9 - N/A 50 Ja Ja
7,92x61 MG Tung SAA4495 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1938 Ekserserpatron MG tung - - 8,2 - Messingstang Messing Messing - 60,95 Messing 11,9 - N/A 50 Ja Ja
7,92x61 MG Tung SAA4495 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 193x-1942 Sporlys - 83,9 - 8,2 11,0 Sporlys Kobbernikkelbelagt stål Bly + sporlyssats Berdan 60,95 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja