7,92x57 mm

Etter andre verdenskrig fantes det store mengder tyske våpen i de norske avdelingene. Det var derfor naturlig å ta opp produksjonen av 7,92x57 mm. Raufoss produserte skarpe patroner samt ekserserpatroner med hvitkokte hylser med fire riller.

Norma Projektilfabrikk produserte løspatroner med umalte trepropper. I tillegg produserte de kortholdspatroner med et prosjektil bestående av en tom mantel med hullspiss. Disse ble levert med svak og normal ladning.

Hæren gikk etter hvert over til å bruke amerikanske våpen, og de tyske våpnene ble derfor overført til Heimevernet. Dette medførte økt behov for ekserserpatroner. Disse ble produsert av omladde tyske hylser med fire langsgående riller som ble utstyrt med en rød trepropp.

Heimevernet endret i perioden 1955-58 sine Mauser geværer fra 7,92x57mm til 7,62x63mm. En del av ammunisjonen ble derfor overført til Politiet der tysk og norsk ammunisjon brukt like opp i 70-årene.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 3-1985, side 46).

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1950 Løspatron - 80,3 - 8,2 - Trekule - Ingen - 57,0 Messing 11,9 Ingen N/A - Nei Ja
7,92x57 - Norma Projektilfabrikk Norge 19xx Løspatron - - - 8,2 - Trekule - Ingen - 57,0 Messing 11,9 Ingen N/A - Nei Ja
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 195x Ekserserpatron 7,92 mm ekserserpatroner for gevær 80,3 - - - Trekule Tre Tre - 56,9 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,92x57 - Bakelittfabrikken A/S Norge 1968 Løspatron 7,92 mm Løs 78,3 - - - Ingen - - - 56,9 Rød plast med stålbunn 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1940 Løspatron Platzpatronen 40 norw - - 8,2 - Trekule Tre Ingen - 56,9 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 195x Ekserserpatron 7,92 mm ekserserpatroner for gevær 80,3 - - - Trekule Tre Tre - 56,9 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1950 Skarp - 80,3 - 8,2 (193 grains) 12,5 Helmantel Tambak Bly - 56,9 Messing 11,9 Ingen N/A 300 Nei Ja
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge ca 1948-1949 Skarp - 80,3 - 8,2 12,8 Helmantel Kobberbelagt messing Bly Berdan 56,9 Messing 11,9 Ingen N/A 15 Ja Ja
7,92x57 - Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1950 Skarp - 80,3 - 8,2 12,8 Helmantel Kobberbelagt messing Bly Berdan 56,9 Messing 11,9 Ingen N/A 15 Ja Ja
7,92x57 - A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp Skolepatroner - - 8,2 - Korthold - Ingen - 57,0 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,92x57 - A/S Norma Projektilfabrikk Norge 1955 Skarp Skolepatroner - - 8,2 - Korthold - Ingen - 57,0 Messing 11,9 Ingen N/A 50 Nei Ja
7,92x57 - A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Løspatron Løspatroner for Mauser - - - - - - - - 56,9 Messing 11,9 - N/A 50 Ja Ja
7,92x57 - Bakelittfabrikken A/S Norge 1968 Løspatron 7,92 mm Løs 78,3 - - - Ingen - - - 56,9 Rød plast med stålbunn 11,9 Ingen N/A 50 Ja Ja