7,5 mm NAGANT

Marinen var først ute med å ta i bruk Nagants revolver i kaliber 7,5 mm Nagant i 1889. Hvordan Marinens patroner så ut i begynnelsen vites ikke, men det antas at denne patronen hadde papirviklet blykule.

Hæren innførte Nagant M/93 sammen med en patron med helmantlet prosjektil. Hylsen var av messing, ca 22,5 mm lang og hadde en kravediameter på 10,35 mm.

I 1897 fant Hæren ut at Marinens patron var bedre og approberte derfor en ny patron. Denne hadde et papirviklet blyprosjektil (7 gram) og en hastighet på 205 m/s ved 12,5 m.

I begynnelsen av 30-årene ble den helmantlede kulen approbert på nytt. Denne gang på grunn av krigskonvensjonene som forbød blykuler til krigsbruk.

Det finnes i dag en rekke forskjellige løspatroner til 7,5 Nagant. Det er kun utgaven som er lukket med kork som regnes å være av militær opprinnelse.

Til å begynne med ble hylser også innkjøpt fra utlandet, spesielt fra Østerrike og Belgia. Patronene ble ladd ved Hovedarsenalets Laboratorium. Etter noen år overtok Rødfoss Patronfabrikk. Det er kjent hylser fra 1907 med RP merking. Produksjonen fortsatte helt opp til 1940.

Rødfoss Patronfabrikk laget også en del tåregasspatroner i 7,5 mm Nagant for det daværende Rikspolitiet.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 2-1985, side 31).

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
7,5 mm Nagant SAA2220 Hovedarsenalet Norge 189x Skarp - 34,8 - 7,8 7 Helmantel Kobbernikkel Bly Berdan 22,7 Messing 10,3 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Rødfoss Patronfabrik Norge 191x-192x Skarp - - Ved 12,5m - 205 7,9 7 Papirviklet blykule Papir Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge Tidlig 1930 tall Skarp - 34,9 - 7,75 7,0 Helmantel Kobbernikkelbelagt messing Bly Berdan 22,5 Messing 10,35 Ingen N/A - Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge - Løspatron - - - - - Kork Ingen Kork - - Messing 10,35 Ingen N/A - Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Bakelittfabrikken A/S Norge 1969-1972 Løspatron Startpatroner for Nagant revolver - - - - Ingen - - - - Messing/Plast 10,35 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,5 mm Nagant - Norma Projektilfabrikk Norge - Løspatron - - - - - Ingen Ingen Ingen - - Messing 10,35 Ingen N/A - Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Hovedarsenalet Norge 1900 Skarp - 34,8 Ved 12,5m - 205 8,05 7 Papirviklet blykule Papir Bly Berdan 22,5 Messing 10,25 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Rødfoss Patronfabrik Norge 1920 Skarp - 34,6 Ved 12,5m - 205 7,9 - Papirviklet blykule Papir Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Rødfoss Patronfabrik Norge 1920 Skarp 25 skuddseske 34,6 Ved 12,5m - 205 7,9 - Papirviklet blykule Papir Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Rødfoss Patronfabrik Norge 1922 Skarp - 34,6 Ved 12,5m - 205 7,9 - Papirviklet blykule Papir Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Rødfoss Patronfabrik Norge 192x Skarp 100 skuddspakke 34,6 Ved 12,5m - 205 7,9 - Papirviklet blykule Papir Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 100 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Raufoss Patronfabrik Norge 1931 Skarp - - - 7,9 - Helmantel - Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1936 Skarp 25 skudd mantlet - - 7,9 - Helmantel - Bly - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Hovedarsenalets Laboratorium Norge 1898 Løspatron - - - - - Ingen - - - - Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Rødfoss Patronfabrik Norge 1920 Løspatron Løse Patroner - - - - Ingen - - - - Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1937 Løspatron 25 skudd løspatron - - - - Ingen - - - 22,6 Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Bakelittfabrikken A/S Norge 1969-1972 Løspatron Startpatroner for Nagant revolver - - - - Ingen - - - - Messing/Plast 10,35 Ingen N/A 50 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Société Française des Munitions (Gévelot S. A.), Paris Frankrike - Løspatron Nagant Norvegien - - - - Ingen - - - - Messing 10,35 Ingen N/A 25 Ja Ja
7,5 mm Nagant SAA2220 Norma - Skarp Index no 186 - 103 grains RN - - - 6,7 Blykule, RN Ingen Bly Berdan - Messing 10,35 - N/A 50 Ja Ja