7,5 mm NAGANT

Marinen var først ute med å ta i bruk Nagants revolver i kaliber 7,5 mm Nagant i 1889. Hvordan Marinens patroner så ut i begynnelsen vites ikke, men det antas at denne patronen hadde papirviklet blykule.

Hæren innførte Nagant M/93 sammen med en patron med helmantlet prosjektil. Hylsen var av messing, ca 22,5 mm lang og hadde en kravediameter på 10,35 mm.

I 1897 fant Hæren ut at Marinens patron var bedre og approberte derfor en ny patron. Denne hadde et papirviklet blyprosjektil (7 gram) og en hastighet på 205 m/s ved 12,5 m.

I begynnelsen av 30-årene ble den helmantlede kulen approbert på nytt. Denne gang på grunn av krigskonvensjonene som forbød blykuler til krigsbruk.

Det finnes i dag en rekke forskjellige løspatroner til 7,5 Nagant. Det er kun utgaven som er lukket med kork som regnes å være av militær opprinnelse.

Til å begynne med ble hylser også innkjøpt fra utlandet, spesielt fra Østerrike og Belgia. Patronene ble ladd ved Hovedarsenalets Laboratorium. Etter noen år overtok Rødfoss Patronfabrikk. Det er kjent hylser fra 1907 med RP merking. Produksjonen fortsatte helt opp til 1940.

Rødfoss Patronfabrikk laget også en del tåregasspatroner i 7,5 mm Nagant for det daværende Rikspolitiet.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 2-1985, side 31).

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
7,5 mm Nagant Skarp Helmantel 189x Mer info ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-HA-Blykule-189x-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 191x-192x Mer info ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-RP-Blykule-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Helmantel Tidlig 1930 tall Mer info ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-RP-Helmantel-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Kork - Mer info ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-Lospatron-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen - Mer info ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-Rodplast-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen - Mer info ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-Lospatron-NP-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1900 Mer info ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1900-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 19xx Mer info ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1920-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 192x Mer info ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-100skudd-Blykule-1920-1.jpg