22 / 6mmm

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
6 mm Flobert Eikenøtt Rundkule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-6mm-Utendoerffer-Flobert-Rundkugel-1.JPG
6 mm Flobert Eikenøtt Spisskule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-6mm-DAG-Flobert-Spitzkugel-1.JPG
6 mm Rimfire Spisskule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-6mm-Gevelot-Flobert-DoubleCulotes-1.JPG
22 Short Rimfire Blykule ca 1933-1940 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22Short-ICI-Blykule-1.JPG
22LR Rimfire Blykule ca 1933-1940 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-ICI-Blykule-1.JPG
22 LR Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-ICI-MKI-Blykule-1.JPG
22 LR Rimfire Blykule ca 1937-1945 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-ICI-MKI-Blykule-Gronn-1.JPG
22 LR Rimfire Sporlys 1966 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-IMI-Tracer-1966-1.JPG
22 Long Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22Long-DWM-Blykule-1.JPG
22 LR Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-Remington-Palma-Kleanbore-Blykule-1.JPG
22 LR Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-Gevelot-Type6-1.JPG
22 Long Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22Long-Winchester-Smokeless-1.JPG
22 LR Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-USCC-NRA-1.JPG
22 Long Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-Remington-UMC-Ungreased-1.JPG
22 Extra Long Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22ExtraLong-SB-1.JPG
22 LR Rimfire Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-CF-PL-1.JPG