22 / 6mm

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
6 mm Skarp - - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22-Hagen-Salon-250stk-Rod-1.jpg
6 mm Skarp - - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22-Hagen-Salon-250stk-Gronn-1.jpg
6 mm Skarp - - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22-Utendoerffer-Salon-250stk-1.jpg
6 mm Flobert Skarp Rundkule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-6mm-Utendoerffer-Flobert-Rundkugel-1.JPG
6 mm Flobert Skarp Spisskule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-6mm-DAG-Flobert-Spitzkugel-1.JPG
6 mm Skarp Spisskule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-6mm-Gevelot-Flobert-DoubleCulotes-1.JPG
22 Short Skarp Blykule ca 1933-1940 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22Short-ICI-Blykule-1.JPG
22LR Skarp Blykule ca 1933-1940 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-ICI-Blykule-1.JPG
22 LR Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-ICI-MKI-Blykule-1.JPG
22 LR Skarp Blykule ca 1937-1945 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-ICI-MKI-Blykule-Gronn-1.JPG
22 LR Sporlys Sporlys 1966 Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-IMI-Tracer-1966-1.JPG
22 Long Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22Long-DWM-Blykule-1.JPG
22 LR Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-Remington-Palma-Kleanbore-Blykule-1.JPG
22 LR Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-Gevelot-Type6-1.JPG
22 Long Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22Long-Winchester-Smokeless-1.JPG
22 LR Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-USCC-NRA-1.JPG
22 Long Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-Remington-UMC-Ungreased-1.JPG
22 Extra Long Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22ExtraLong-SB-1.JPG
22 LR Skarp Blykule - Mer info ./ammo/22RF/esker/Eske-22LR-CF-PL-1.JPG