18 lødig papirpatron ammunisjon for KV våpen18 lødig papirpatron for Kammerlader

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
18 lødig - - Norge - Papirpatron Spiss ut og uten fett - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A - Nei Ja
18 lødig - - Norge - Papirpatron Spiss ut og med fett - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A - Nei Ja
18 lødig - - Norge - Papirpatron Spiss inn og uten fett - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A - Nei Ja
18 lødig - - Norge - Papirpatron Spiss inn og med fett - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A - Nei Ja
18 lødig - - Norge - Tennhette for kammerlader Tennhette - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A - Nei Ja
18 lødig - Chritiansands Lab Norge 1857 Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja
18 lødig - Agershus Lab Norge 185x Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja
18 lødig - Chritiansands Lab Norge 1858 Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja
18 lødig - - Norge 1860 Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja
18 lødig - Agershus Lab Norge 1864 Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja
18 lødig - Christiansands Lab Norge 1867 Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja
18 lødig - Agershus Lab Norge - Papirpatron - - - - - Blykule - - - - Papir - - N/A 10 Ja Ja