18 lødig papirpatron for Kammerlader

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
18 lødig Papirpatron Blykule - Mer info ./ammo/18lodig/patroner/Patron-18lodig-spiss-ut-uten-fett-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule - Mer info ./ammo/18lodig/patroner/Patron-18lodig-spiss-ut-med-fett-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule - Mer info ./ammo/18lodig/patroner/Patron-18lodig-spiss-inn-uten-fett-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule - Mer info ./ammo/18lodig/patroner/Patron-18lodig-spiss-inn-med-fett-1.jpg
18 lødig Tennhette for kammerlader Blykule - Mer info ./ammo/18lodig/patroner/Patron-18lodig-hetter-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule 1857 Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-Chrtisiansands-Lab-10skudd-1857-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule 185x Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-Agerhus-Lab-10skudd-185x-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule 1858 Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-10skudd-1858-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule 1860 Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-10skudd-1860-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule 1864 Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-10skudd-1864-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule 1867 Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-10skudd-1867-1.jpg
18 lødig Papirpatron Blykule - Mer info ./ammo/18lodig/esker/Eske-18lodig-blykule-AghLab-10skudd-xxxx-1.jpg