11 mm pinfire

En gang rundt 1859 gikk Marinen til innkjøp av sine første Lefacheux revolvere i kaliber 12mm stifttenning. Dette tenningssystemet var et av de aller tidligste og patronene er lett gjenkjennelig ved at det stikker ut en stift i bakkant. I tillegg er de helt uten hylsekrave.

I 1864 approberte Hæren også Lefacheux revolvere, men isteden for å kalle kaliberet 12mm, valgte man å kalle revolveren og patronen for 11mm. Patronene ble både importert fra utlandet og laget i Norge. Det er i dag vanskelig å avgjøre om en patron er militær eller sivil. I følge de norske tegningene kan de skarpe patronene ha hatt en hylselengde på enten 14,1mm eller 16,7mm. De patronene man vanligvis finner her i Norge og som man antar har vært i militær bruk, er merket enten med G, A eller dobbelt G. I tillegg til disse finnes det noen eksemplarer merket med den norske løven. Disse er sannsynligvis laget i Norge. De som er merket med G eller dobbelt G er sannsynligvis franske, mens de som er merket med A kan være norskproduserte.

I tillegg til de skarpe patronene ble det også laget to typer stifttente løspatroner. Den ene er lukket med kork og en som er lukket med en lærskive.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 2-1985, side 31-32).

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
11 mm pinfire - Hovedarsenalet Norge - Blykule Kort hylse - - 11,4 - Blykule - - - 14,1 Kobber - - N/A - Ja Ja
11 mm pinfire - Eley England - Blykule Kort hylse 26,3 - 11,4 - Blykule Ingen Bly Pinfire 14,3 Kobber 11,8 - N/A - Ja Ja
11 mm pinfire - SFM - Gevelot S. A., (Societe Francaise des Munitions) Frankrike - Blykule Kort hylse 26,9 - 11,4 - Blykule Ingen Bly Pinfire 14,1 Kobber 11,9 - N/A - Ja Ja
11 mm pinfire - Hovedarsenalet Norge - Blykule Lang hylse - - 11,4 - Blykule - - - 16,7 Kobber - - N/A - Ja Ja
11 mm pinfire - SFM - Gevelot S. A., (Societe Francaise des Munitions) Frankrike - Blykule Lang hylse 27,1 - 11,4 12,2 Blykule - - - 16,7 Kobber 11,9 - N/A - Ja Ja
11 mm pinfire - Gevelot Frankrike - Løspatron Lærskilling - - - - Ingen - - - - Kobber - - N/A - Ja Ja
11 mm pinfire - - Frankrike 1899 Blykule - - - 11,4 - Blykule - - - - Kobber - - N/A 72 Ja Ja