Velkommen til Kongsberg Våpenhistoriske Forening


Kongsberg Våpenhistoriske Forening er en uavhengig forening bestående av personer som uttrykker sin felles interesse i å samle, konservere og katalogisere våpen med beslektet utstyr, samt å tilegne og eventuelt formidle historie og data om nevnte gjenstander. Foreningen ble etablert i 1972 blant annet av ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk. Pr i dag har vi over 100 medlemmer og gjester fra hele landet, med hovedvekt på Østlandsområdet.

Nyheter:

Se endringshistorie for hva som er oppdatert siden sist

Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse 23. april 2017

Utstilling Messen er åpen kl 12:00-16:00 for publikum.

Det blir som vanlig salgsbord med våpen, deler og militært utstyr. I tillegg blir det stiller samlere ut noen av sine godbiter i vår utstillingsavdeling. Se her for mer informasjon.


Deler for KV våpen

Foreningen har diverse reservedeler for KV våpen for salg. Se her for liste.

Hefte om Kongsberg Våpenfabrikk sine dobbeltløpede hagler

Haglehefte Forside Kongsberg Våpenfabrikk produserte i sin tid flere forskjellige modeller av en egenutviklet dobbeltløpet hagle. Her selges et hefte på 72 sider som beskriver utvikling, produksjon og salg som skjedde over en 30-års periode. De siste haglene forlot fabrikken på Kongsberg i 1952. Heftet er basert på arkivgranskninger ved KV museet og inneholder mange bilder av de ulike modellene. Dette er en unik mulighet til å skaffe seg informasjon om norsk våpenhistorie. Begrenset opplag. Heftet koster 160,-. Bestilles her.

Grepsplater for Kongsberg Colt M/1914

Colt grepsplater En av våre medlemmer har produsert et mindre antall grepsplater for Kongsberg Colt M/1914. Disse er laget ut fra originaltegninger fra Kongsberg Våpenfabrikk (se bilde). Pris 400,- pr par. Bestilles her.

Patroner i kal 8x58R med jubileumsstempel - KVF 40 år

patroner Kr 29 pr stk uansett antall. Hylsene kan om ønskelig sendes med Posten. Porto og embalasje kommer i tillegg. Bestill hylser her.

Tegningsunderlag for Krag-Jørgensen M/1894 produskjonen ved Steyr?

KVF har fått kjennskap til en bok som kan se ut til å være tegningsunderlag for Krag-Jørgensen M/1894 produksjonen ved Steyr. Se bilder.
12 mm Remington patron med redusert ladning

I denne notisen fra 1881 omtaler Ole Krag 12 mm patroner med redusert ladning. Har du en slik patron, så vil vi gjerne ha bilde av den!
En salutt for Poul Steenstrup 17. mai 2014!

17 mai 2014

Kongsberg Våpenhistoriske Forening og Norsk Bergverksmuseum bidro med skyting med flinlåsvåpen under 17. mai feiringen på Kongsberg kommandert av 2014 utgaven av selveste Poul Stenstrup.

Her finner du litt informasjon om våpnene i innslaget.

Her finner du innslaget på NRK sine sider
Falske sabelbajonetter i omløp

Det har kommet flere henvendelser om falske sabelbajonetter og hvordan man kan skille disse fra originale bajonetter. En av KVF sine medlemmer har fått tak i en av disse og laget en bildeserie der disse sammenlignes. Trykk her for bilder.
Dansk/Norske våpen

Kongsberg Våpenfabrikk var involvert i ombyggingen av mange eldre flintlåsgeværer om til perkusjonsmekanisme. Dette var i hovedsak våpen som hadde sin opprinnelse i Danmark, og som kom til Norge under unionstiden. Flere har bedt oss lage lister over disse våpnene også, så vi har tatt utfordringen og er i gang med å lage oversikten. Om du har bilder av slike setter vi veldig pris på om du sender dem til oss.

Trykk her for å se hva vi har lagt ut til nå.
KONGSBERG 200 år

I forbindelse med at firmaet KONGSBERG i 2014 feirer sitt 200 års jubileum ønsker Kongsberg Våpenhistoriske Forening å gjøre listene over produkter produsert av Kongsberg Våpenfabrikk mest mulig komplette. Vi oppfordrer derfor alle som har bilder av Kongsberg produserte våpen, brosjyrer, tegninger osv som vi mangler på sidene, til å sende disse inn til oss slik at vi kan legge det ut på sidene.

Trykk her for å se hva vi har lagt ut til nå.
Trenger du hjelp til identifisering av våpen?

Vi har tilgang til mye kunnskap og dokumentasjon rundt våpen. Trenger du hjelp til identifisering, så send oss bilder og det du har av opplysninger så hjelper vi deg så godt vi kan. Vi vet mest om Kongsberg produserte våpen, men kan også hjelpe til med identifisering av andre våpen.

Trykk her for å sende mail.
Etterlysning av kontrollmerke

Det har dukket opp en Krag Jørgensen karabin i kaliber 7,9x54 som er helt nummerlik, men som har et spesielt kontrollmerke på løpet. Se under kaliberbetegnelsen. Er det noen som vet hva dette merket betyr, eller som har en rifle med samme merke?

Alle opplysninger rundt dette er interessant!Spesielt merke
Har du en Kongsberg Rolling Block rifle?

M/1867 Rolling Block for Hæren
Rolling Block
Kongsberg Våpenhistoriske Forening ønsker å lage en oversikt over ulike merkinger benyttet på rolling block rifler produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk, samt oppdatere oversikten med hvilke serienummer som er produsert i hvilket år. Dersom du har en KV produsert rolling block rifle vil vi veldig gjerne ha bilder av merkingene på denne. Om du ikke har mulighet til å ta bilder så send oss gjerne også bare serienummer og årstall. Vi er også spesielt interessert i å vite om det er stemplet en sirkel rundt den kronede K som vist på bildet. For ringmerkede rifler ønskes også oppgitt antall kontrollmerker bakerst på høyre side av pipa, samt om sluttstykket er konvertert til sentertenning.
Rolling Block
Rolling Block
KVF ønsker også opplysninger om rene sivile modeller av RB-rifla, levert fra KV. Et eksempel er vist ovenfor med 2 bilder. Da ønskes opplysninger om kaliber, merking - ikke minst serienummer og årstall, samt bilder av hele geværet og detaljer.
M/1867 Rolling Block for Sivile

Send informasjon

Resultater - Innrapporterte merkinger
Guttekarabinen og tilhørende skytebøker

Skytebok Askild Antonsen fra Forsvarsmuseet hadde foredrag om historien rundt Guttekarabinen (Krag-Jørgensen M/1906) på medlemsmøtet 3. september. Under foredraget ble det vist frem eksempler på Skytebøker som var brukt i forbindelse med gjennomføring av skoleskytingene. I etterkant har han laget en artikkel på Forsvarsmuseets hjemmesider der man også kan bla i en slik bok. Les artikkelen her.

Mangler du deler til Kongsberg Salongevær?

KVF selger deler til salongeværer og slaktepistol produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Det kan skaffes enkelte deler til M/06, M/22, M/29, M/30, M/30A og M/51 slaktepistol. Se deleliste og priser. Også andre deler dukker opp innimellom. Send en mail med hva du mangler.
Har du en Kongsberg dobbeltløpet hagle?

Kongsberg Våpenhistoriske Forening ønsker kontakt med personer som har Kongsberg dobbeltløpede hagler. Vi er i ferd med å bygge opp dokumentasjon rundt denne produksjonen, og prøver å kartlegge detaljer/forskjeller mellom de ulike modellene. Send oss en mail om du har en slik hagle og hjelp oss å bygge opp vår felles kunnskap om disse. Se haglesidene for det vi har funnet ut så langt.

Hagle-Kongsberg-SN-12-26-260-958-1_small Hagle-Kongsberg-SN-12-26-260-958-2_small

Ny arkivgranskning gir nye opplysninger om produksjon av salonggeværer!

S. Rudnå i Kongsberg Våpenhistoriske Forening har gått igjennom en del arkivmateriale fra Kongsberg Våpenfabrikk. Vi kan nå presentere hittil ukjent informasjon om produksjonen av salongeværer ved Kongsberg Våpenfabrikk. Last ned presentasjon (10 MB). Takk til ansatte ved Norsk Bergverksmuseum/KVs berdriftsmuseum som har stilt materialet til disposisjon.
Lister over våpen produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

Kongsberg Våpenhistoriske Forening prøver for tiden å samle sammen mest mulig informasjon rundt våpen produsert ved Kongsberg. Vi lager produksjonsoversikter med bilder og beskrivelser som fortløpende presenteres på denne hjemmesiden. Det vi imidlertid mangler er gode bilder av de ulike våpene som er produsert. Har du bilder som vi kan bruke? Send det til info@kvf.no.

Endringshistorie

Våpenskap obligatorisk for alle fra 1. juli 2010!

1. juli går fristen ut for anskaffelse av våpenskap. Fra denne dato må alle våpeneiere oppbevare hele våpenet eller en vital del av dette i våpenskap. Dette gjelder uansett hvor få eller hvilken type våpen man har (hagle, rifle, pistol, revolver osv...). Mange har allerede levert inn våpnene sine til Politiet.

Dersom du har våpen du ikke ønsker å beholde lengre, så ta gjerne kontakt med Kongsberg Våpenhistoriske Forening. Vi er opptatt av at gamle våpen blir tatt vare på.